އިންވެސްޓްމަންޓުން އާމްދަނީ ހޯދުން

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އޮންނަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 3 ގޮތެކެވެ . އެއީ؛-

  1. އޯޑިނަރީ އިންކަމް ( ވަޒީފާ އަކުން ނުވަތަ ކުޑަ ވިޔާފާރި އަކުން އާމްދަނީ ހޯދުން )
  2. ޕެސިވް އިންކަމް ( ވަޒީފައަކާއި ނުލާ އިންވެސްޓްމަންޓުން އާމްދަނީ ހޯދުން)
  3. ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންކަމް